Dijkverzwaring Texel

Aanlanding Dijkmanshuizen

Voor de dijkverzwaring Texel zijn wij in opdracht van combinatie Tessel een aanlanding (tijdelijke losplaats ) aan het maken van breuksteen in de Waddenzee bij Oudeschild.
Meer info over het  werk via www.combinatietessel.nl (http://www.combinatietessel.nl)

stenen stortplaats Dijkmanshuizen. stenen stortplaats Dijkmanshuizen.
2016-11-30-Dijkmanshuizen... 2016-11-30-Dijkmanshuizen...