Aanbrengen bestorting en gietasfalt Helderse Zeewering

Afgelopen week hebben wij bij gunstige weersomstandigen (oostenwind, lage waterstanden) onderhoud verricht aan de stortberm van de Helderse Zeewering te Den Helder. 

De gaten in de stortberm zijn hersteld door het aanbrengen van breuksteen en gietasfalt. 

De stortberm van de Helderse Zeewering is weer veilig voor het komende stormseizoen. 

IMG_2645 IMG_2645
IMG_2646 IMG_2646
IMG_2647 IMG_2647