Vervangen damwand Koopvaardersbinnenhaven te Den Helder

Het vervangen van houten damwand door stalen damwand in de Koopvaardersbinnenhaven te Den Helder in opdracht van Port of Den Helder is afgerond. In diverse media is hier aandacht aan besteed, zie onderstaand twitterbericht van Port of Den Helder d.d. 19 augustus jl. en een artikel in de Heldersche Courant van 24 augsutus jl. (zie laatste foto, klikken, evt. vergroten).

Twitterbericht Port of Den Helder (https://twitter.com/portofdenhelder/status/1428428832923602954?s=20)

2021-08-19 Einde werk (12) 2021-08-19 Einde werk (12)
2021-01-29 Opname werk (5) 2021-01-29 Opname werk (5)
Stuktje damwand Koopvaardersbinnenhaven Helderse Courant 24 augusuts 2021 Stuktje damwand Koopvaardersbinnenhaven Helderse Courant 24 augusuts 2021