Klein Wieringen behaald niveau 5 CO2 Prestatieladder!

Klein Wieringen heeft recent trede 5 op de CO2 Prestatieladder behaald!

Klein Wieringen heeft duurzaam ondernemen altijd hoog in het vaandel gehad. Vanaf 2013 zijn wij door KIWA gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder, toen voor trede 3. 

De CO2 Prestatieladder is een instrument om CO2 uitstoot te verminderen, wat goed is voor het milieu. Hierbij wordt eerst bepaald wat de CO2 uitstoot is. Vervolgens worden er reductiedoelstellingen bepaald om de CO2 uitstoot te verminderen. Om trede 5 t e behalen zijn de ’scope 3’ emissies in kaart gebracht en is er een ketenanalyse uitgevoerd op het gebruik van stalen damwand. Zie verder de pagina CO2 prestatieladder voor meer informatie (https://www.kleinwieringen.nl/pg-26115-7-63624/pagina/co2_prestatieladder.html)

Logo co2 met wit erom tbv website Logo co2 met wit erom tbv website